POPUST ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DUNAV a.d.o

ISKORISTITE POPUST ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOMPANIJE DUNAV a.d.o. U PERIODU OD 01.06.2019. DO 30.09.2019.
- 10% popusta na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 (trideset) dana.
- 15% popusta na premiju osiguranja paketa putničkog zdravstvenog osiguranja ukoliko se zaključi samo osnovno pokriće (putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgode i osiguranja od građanske odgovornosti), za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 (devedeset) dana.
- 20% popusta na premiju osiguranja paketa putničkog zdravstvenog osiguranja ukoliko se pored osnovnog pokrića (putničko zdravstveno osiguranje) zaključi jedno ili oba dopunska pokrića (osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje od gubitka prtljaga), za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 (devedeset) dana.
Primena navedenih popusta je isključena prilikom zaključenja ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju sa svrhom obezbeđenja pokrića za višestruki ulazak u strane zemlje.Sign In